Warning: session_start(): open(/var/www/shangcheng11com/cache/session/sess_5l974vufci4s2npmkp2buk78q3, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /var/www/shangcheng11com/component/demososo_cfg/fsession.php on line 7
采薇 - 诗词歌赋
欢迎诗词歌赋

诗词歌赋 | 

采薇

朝代:先秦 作者:佚名
采薇采薇,薇亦作止。曰归曰归,岁亦莫止。
靡室靡家,玁狁之故。不遑启居,玁狁之故。
采薇采薇,薇亦柔止。曰归曰归,心亦忧止。
忧心烈烈,载饥载渴。我戍未定,靡使归聘。
采薇采薇,薇亦刚止。曰归曰归,岁亦阳止。
王事靡盬,不遑启处。忧心孔疚,我行不来!
彼尔维何?维常之华。彼路斯何?君子之车。
戎车既驾,四牡业业。岂敢定居?一月三捷。
驾彼四牡,四牡骙骙。君子所依,小人所腓。
四牡翼翼,象弭鱼服。岂不日戒?玁狁孔棘!
昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。
行道迟迟,载渴载饥。我心伤悲,莫知我哀!